Bizi Arayın
+90 242 212 1592

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

SeaShell Resort Spa ailesi olarak; Bulunduğumuz zamanın çevre değerlerini, doğal kaynaklarını, tarihi ve kültürel alanlarını korumak, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını gelecek nesillerin olanaklarına zarar vermeden karşılamak ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak amacımızdır.

SeaShell 2021-2022 Sürdürülebilirlik Raporumuzu burdan inceleyebilirsiniz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

Sea Shell Resort & SPA ailesi olarak;

Doğal çevremizi koruma ve geliştirme konusunda sorumluluklarımızı yerine getirmek, kaliteli hizmet anlayışıyla misafirlerimizi yerinde ve zamanında memnun edebilmek başlıca amacımızdır. Bu amaç doğrultusunda  elimizden gelen tüm gayreti gösterirken;

 • Faaliyetlerimizi belirlediğimiz hedefler doğrultusunda gerçekleştirir, yasal şartlar ve uluslararası gereklilikleri rehber ediniriz.
 • Gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştirecek olduğumuz tüm faaliyetlerimizde çevreye olabilecek olumsuz etkileri tespit eder ve ilgili önlemleri alırız.
 • Çevreye karşı olan sorumluluklarımızın farkındayız ve doğal kaynakların kullanımı, enerji ve su tüketimini azaltmak, hava su ve toprak kirlenmesini en aza indirmek, atıklarımızın miktarını azaltmak, geri dönüşüme katkıda bulunmak ve atıklarımızı zararsız şekilde depolamak için faaliyetlerimizi planlayıp gerçekleştiriyoruz.
 • Çevre dengesini, biyolojik çeşitliliği ve kültürel miraslarımızı korumayı amaçlarız, misafirlerimizi ve personellerimizi bilgilendirir, bilinçlendiririz.
 • Çalışmalarımızı enerji kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak üzerine gerçekleştiririz.
 • Tüm gıda üretimi zinciri boyunca, misafirlerimize ve personellerimize güvenilir gıdalar sunmak için; yayımlanmış yasa, yönetmelik ve gıda güvenliği yönetim sistemi gerekliliklerine uyarız ve gıda israfının önüne geçmeye çalışırız.
 • Teknolojik gelişmeleri yakından takip eder ve uyum sağlamaya çalışırız.
 • Tüm çalışanlarımıza ve misafirlerimize karşı faaliyetlerimizin hepsinde her türlü ayrımcılığı (dil, din, ırk) önlüyoruz, çalışanlarımıza ve yeni adaylara eşit haklar sağlıyoruz.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun, yönetmelik, mevzuat ve düzenlemelere uyar, faaliyetlerimizi sürekli iyileştirir, çalışanlarımızı eğitimlerle bilinçlendiririz.
 • Sürdürülebilir bir dünya ve sürdürülebilirlik bakış açısının oluşması için sadece personellerimiz değil, misafirlerimiz ve her türlü etkileşim ve iletişim içinde olduğumuz paydaşlarımızın katılımıyla ortak faydalar sağlamayı taahhüt ediyoruz.

SATINALMA POLİTİKAMIZ

 • Sürdürülebilir yaklaşımımızla tedarikçilerimizin ve hizmet aldığımız tüm iş ortaklarımızın Sürdürülebilir Turizme destek vermesini sağlamaya çalışırız.
  Ürün/hizmet satın almada yerli üretim yerel tedarikçilerimize öncelik vererek yerel üreticinin geliştirilmesine ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunuruz. Yerel tedarikçilerimizin oranını takip ederek sürekli arttırmayı hedef alırız.
 • İşletmemize ürün ve hizmet alımlarında ‘Adil Ticaret’’ ve ‘’Fırsat Eşitliği’ ilkelerine uygun olarak hareket ederiz.
 • Satın alma aşamasında yöresel ve kültürel ürünler tercih etmeye çalışarak ülkemizin sosyoekonomik yapısını güçlendirmek ve kültürünün tanıtımını sağlamak amacımızdır.
 • İthal ürün satın alımı sadece yerel alternatifler yoksa ya da yerel alternatifler beklenen ve istenen kalitede değilse tedarik edilebilmektedir.
 • Tedarikçilerimizin, yasal yükümlülüklerini ve çalışanlarının sosyal ve güvenlik haklarının gerekliliklerini yerine getiriyor olanlardan tercih ederiz.
 • Tedarikçilerimizin çevreci anlayışa sahip olması, yasal mevzuatlarına uyuyor olması, Çevre Yönetim Sistemine veya Uluslararası kabul görmüş bir sertifika sahibi olmaları bizim için önemlidir.
 • Satınalma süreçlerimizde kullanmak zorunda olduğumuz tek kullanımlık ve sarf malzemelerin geri dönüştürülebilir ve çevre dostu olanlarını tercih etmeye çalışırız.
 • Atıkları en aza indirmek için gıda dahil sarf ve tek kullanımlık malların satın alınması dikkatle yönetilmektedir.
  Tedarik ettiğimiz ürünlerin doğa dostu olanlarını, tasarruflu,geri dönüştürülebilen ve geri kazanılmış malzemeler olması bizim için önemlidir.
 • Tedarikçilerimizin, çocuk işçi çalıştırılması konusundaki ulusal ve uluslararası yasalar çerçevesinde tanımlanan mevzuatlara uymasına ve çocukların eğitimlerini engellemiyor olmasına dikkat edenleri tercih ederiz.
  Seçimimizi yaban hayatını, hayvan haklarını ve doğal yaşam alanlarının korunmasına dikkat eden tedarikçilerden yana yaparız.

ÇOCUK HAKLARI POLİTİKAMIZ

Çocuk Hakları çocukların daha mutlu ve daha güvenilir yaşamaları için kabul edilmiş haklardır. Çocuk hakları ırk, ten rengi, cinsiyet, dil, din ayrımı olmaksızın bütün çocuklar için vardır. Onları birey olarak tanımak, haklarına saygı duymak, her türlü psikolojik, fiziksel vb. sömürüye karşı güvenilir ortamı sağlamak ve korumak öncelikli sorumluluğumuzdur. Çocuklar bize geleceğin emanetleridir.

 • Kurumumuz çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmez ve tüm iş ortaklarımızdan da aynı hassasiyeti bulunmalarını bekleriz.
 • Personellerimize, çocuk hakları/istismarı konusunda bilinçlendirme eğitimleri veririz.
 • Çocukların katıldıkları aktivitelerde yetişkin gözetimi altında olduklarından emin oluruz. Ebeveyn Onay Formu doldurulduktan sonra aktivitelere katılım sağlayabilirler.
 • Çocukları emanet aldığımız ortamlarda gözlerimizi üzerlerinden ayırmaz, ebeveynlerine teslim ederiz.
 • Çocuklar ile ilgili şüpheli eylemlere şahit olduğumuzda öncelikle otel yönetimine bilgi verir, gerekli görülen durumlarda Sosyal Destek Hattından yardım isteriz.

İNSAN HAKLARI VE ERİŞİLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

 • Birbirimizin haklarına ve görüşlerine saygılı davranır cinsiyet, dil, din, ırk, yaş, sosyo-ekonomik durum, eğitim durumu, etnik köken, dini inanç ayrımı yapmadan tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlamaya çalışırız.
 • Kadın, çocuk, yaşlı, engelli ve özel ihtiyaç sahibi her bireyi korumak ve saygı duyulması gereken gruplar olduğunun farkındalığı ile
  buna uygun olarak hareket ederiz.
 • Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızca destekleriz.
 • Özel gereksinimi, fiziksel hassasiyetleri olan tüm misafirlerimize önem verir, onlar için hizmete erişimi kolaylaştırırız. Misafirlerimizin tatillerini geçirdikleri ortamın bu standartlar doğrultusunda olması bizim için önemlidir.
 • İnsan hakları ile ilgili kanun, yönetmelik, mevzuat ve düzenlemelere uyar, tüm gereklilikleri eksiksiz yerine getirir, faaliyetlerimizi sürekli iyileştiririz.
 • Çalışanlarımızı dinleyip fikirlerini özgürce beyan edebildikleri eşitlik ilkesi gözeterek standart bir çalışma imkanı sunarız.
Sea Shell Resort & Spa

KONAKLAMA

Standart Oda

Standart Oda

2-3 Kişilik

Aile Odası

Aile Odası

4+1 Kişilik

Deluxe Oda

Deluxe Oda

2 Kişilik

İLETİŞİME GEÇİN

İLETİŞİME GEÇİN